28.04.2017
Състояние: Неактивна
Във връзка със свободна работна позиция търсим да назначим Строителен техник

 

Фригопан е фирма, която се занимава с изграждане на производствени халета, мандри, хладилни камери чрез топло изолационни панели. Произвеждаме хладилни врати и обшиващи профили. Фирмата притежава сертификат за качество по стандарт ISO 9001:2008. Производствената база, както и офисът, се намират в село Царацово.

Задължителни изисквания:

– средно строително образование – ССС;
– познаване на нормативните актове в областта на строителството;
– познаване методите и технологията за извършване на СМР;
– приспособимост към специфичните изисквания на работа;
– шофьорска книжка;
– работа в екип.

Предимства:

– висше строително образование – ССС;
– добра компютърна грамотност – AutoCAD, Word, Excel;

Отговорности:

– помага в разработването на цялостни оферти за строителство на производствени сгради, складове, хладилни комплекси, както и за подготвяне и изпращане на запитвания към подизпълнителите;
– осъществява непосредствено оперативно-стопанско, техническо и административно ръководство на строителни обекти на фирмата;
– контролира и координира работата на подизпълнителите и поддържа връзка с инвеститорите на тези обекти;
– подготвя или съдейства за подготвяне на заявките за материали, механизация, работна сила;
– отчита изпълнението на строителството и го предава на инвеститора;
– съгласуване на количества и оформяне на актове за извършени СМР;
– извършва технологичен контрол на качеството на строителството на възложените му обекти;
– отговаря за срочно и качествено предаване на видовете работи, етапи, обекти;
– изготвя или помага в изготвянето на техническите документи;
– изучава иновациите и ги прилага в практиката;

Фирмата предлага:

– предизвикателна и динамична работа;
– петдневна работна седмица;
– осигурен служебен транспорт в рамките на гр. Пловдив;
– редовно заплащане;
– фирмено обучение;

Документи, необходими за кандидатстване

Автобиография
Може да използвате вече подготвен екземпляр

Попълнен въпросник

Копиe от диплом за завършено ниво на образование

Образци на докуминти

Изпращайте вашите документи на e-mail:
frigopanbg@gmail.com