06.06.2017
Състояние: Неактивна

„ФРИГОПАН” ООД е фирма, която се занимава с изграждане на производствени халета, мандри, хладилни камери и други чрез топлоизолационни панели. Произвеждаме хладилни врати и обшиващи профили. Фирмата притежава сертификат за качество по стандарт ISO 9001:2008. Производствената база, както и офисът се намират в село Царацово.

Във връзка с нуждите на дружеството търсим да назначим човек на длъжност КАСИЕР-СЧЕТОВОДИТЕЛ.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

– Издаване на фактури и други приходно-разходни документи;
– Приемане, съхраняване и предаване на парични средства, извършване на различни касови операции;
– Работа с касов апарат и водене на касова книга;
– Следене на извършени плащания от клиенти;
– Изготвяне на различни справки;
– Проверка, обработка, съставяне и осчетоводяване на счетоводни документи, изготвяне на ДДС дневници и месечни сведения по пътни листове;
– Изпълнение на други задачи във финансово-счетоводен отдел.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

– Икономическо образование, познаване на счетоводната и данъчна материя;
– Опит със счетоводен софтуер;
– Добра компютърна грамотност;
– Желание за работа в екип.

 

ФИРМАТА ПРЕДЛАГА:
– Работа в млад колектив;
– Петдневна работна седмица;
– Фирмен транспорт.

 

Ако нашето предложение представлява интерес за Вас, изпратете изчерпателна автобиография.

Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Документи, необходими за кандидатстване

Автобиография
Може да използвате вече подготвен екземпляр

Попълнен въпросник

Копиe от диплом за завършено ниво на образование

Образци на докуминти

Изпращайте вашите документи на e-mail:
frigopanbg@gmail.com