Термопанели - описание, предимства, приложения

Какво преставляват термопанелите

Термопанелите са трислойни строителни елементи, които все повече се налагат в съвременното строителство поради добрите си качества и функционални показатели.

Термопанелите са направени от два слоя ламарина, между които има топлоизолационен слой. Изолационният материал може да е полиуретанова пяна, минерална вата на базата на базалтови влакна или стиропор.

Предимства на термопанели пред други строителни материали

Строителната конструкция, сглобена от термопанели, е в пъти по-лека в сравнение с класическото монолитно строителство. На първо място това означава лесно транспортиране и товарене. Като следствие времето, предвидено за строеж, значително се скъсавя. Ниското тегло на термопанелите означава значително намаляване на натоварването върху основата, върху която се изгражда сградата. По този начин се намаляват и разходите за изграждане на основите на конструкцията.

Друга специфична черта на термопалените е тяхната висока степен на пожароустойчивост. Поради тази причина те са предпочитан материал за изграждането на бензиностанции например.

Приложение на термопанели

Изброените основни качества на термопанелите ги правят масово използван стоителен материал в промишленото строителство и все повече популярни в топлоизолирането и облицоването на жилищни сгради.

Термопанели в нашият каталог

Полиуретанови покривни термопанели от КамаридисСтенни термопанели WPU - хладилна сглобка от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SAСтенни термопанели с минерална вата производство Фригопан ООД
Покривни сандвич панели RPU от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA
Описание:

Дебелина: 20-30-40-50-60-80-100 мм

Ширина (ефективна): 1000 мм

Изолация: пенополиуретан

Описание

(Топлоизолационни полиуретанови сандвич панели/термопанели PUR)

Топлоизолационните сандвич панели (термопанели) Insotherm RPU  PUR от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA са комплексни, самоподдържащи се структурни елементи, специално проектирани за изграждане на покриви.
Виж повече Покривни сандвич панели RPU от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SAСтенни сандвич панели WPU – хладилна сглобка от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA
Описание:

Дебелина: 30-40-50-60-80-100-120-140-160-180-200 мм

Ширина (ефективна): 1000 мм

Изолация: пенополиуретан

Описание

(Топлоизолационни полиуретанови сандвич панели (термопанели) за облицоване на странични стени)
Топлоизолационните сандвич панели (термопанели) Insotherm WPU PUR от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA са комплексни, самоподдържащи се структурни елементи, специално проектирани за облицоване на странични стени, изграждане на вътрешни конструктивни елементи и окачени тавани.

Виж повече Стенни сандвич панели WPU – хладилна сглобка от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA


Стенни сандвич панели SFPU – скрит монтаж от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA
Описание:

Дебелина: 30-40-50-60-80-100 мм

Ширина (ефективна): 1000 мм

Изолация: пенополиуретан

Описание

(Топлоизолационни полиуретанови сандвич панели (термопанели) за облицоване на странични стени)

Топлоизолационните сандвич панели (термопанели) Insotherm SFPU от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA са комплексни, самоподдържащи се структурни елементи, специално проектирани за облицоване на странични стени, изграждане на вътрешни конструктивни елементи и окачени тавани.

Виж повече Стенни сандвич панели SFPU – скрит монтаж от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA


Покривни сандвич панели – тип керемида от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA
Описание:

InsoTile е перфектния представител на изолирани покриви, разработени от стомана в керемидна форма, произведени от KAMARIDIS S.A. Предоставя всички преимущества на класическите римски керамични плочки, без недостатъци.

Сглобка (припокриване)

Сглобяване на покривни сандвич панели тип керемида

Виж повече Покривни сандвич панели – тип керемида от KAMARIDIS GLOBAL WIRE SA

Покривни панели KOSCON Industrial S.A – Grecatec 250/40 – 10 мм
Описание:

Дебелина на панела – 10 мм

Светлинна пропускливост – 72 %

Производител: KOSCON Industrial S.A Швейцария

Виж повече Покривни панели KOSCON Industrial S.A – Grecatec 250/40 – 10 мм


Дебелина на панела – 10 мм

Светлинна пропускливост – 72 %

Производител: KOSCON Industrial S.A Швейцария

Технически характеристики

Units – UnitàValue – ValoreNotes – Note
Number of walls – Numero di pareti3
Thickness – Spessoremm10
Pitch – Passomm250
Height – Altezzamm40
Cover – Larghezza utilemm40
Length – LunghezzammOn request
A misura
Maximum suggested length 6,0 m
Massima lunghezza consigliata 6,0 m
Thermal insulation (U-value)
Isolamento termico (valore U)
W/m2 K2,8Estimated value (1)
Valore stimato (1)
Light transmission (2)
Trasmissione luminosa (2)
%72Clear – Cristallo (8005)
55Opal Opale (8121)
Fire certification – Certificato fuocoB s1 d0According to EN 13501-1 (**)
In base a EN 13501-1 (**)
Closing of heads
Chiusura delle estremità
Yes
Si
Thermowelding
Termosaldatura
Coefficient of thermal expansion
Coefficiente di dilatazione termica
mm/m °C0,065
Service temp. (continuous use)
Temp. di esercizio (uso continuo)
°C-40°C ÷ 120°C
UV protection – Protezione UVYes
Si
Coextruded on external side
Coestrusa sul lato esterno
Warranty – GaranziaCheck Koscon 10 years limited warranty
Verificare la garanzia decennale Koscon

(1) Estimated value according to internal test method on flat sheet – Valore stimato in base a metodo di prova interno su lastra piana
(2) Internal test according to ASTM D1003. The light transmission can vary according to production tolerance – Test interno in base ad ASTM D1003. La
trasmissione luminosa puó variare in base alla tolleranza produttiva.
(**) Fire certification could be subject to limitations – Il certificato fuoco potrebbe essere soggetto a limitazioni