ПОКРИВНИ ПАНЕЛИСТЕННИ ПАНЕЛИ
СКРИТ МОНТАЖ
СТЕННИ ПАНЕЛИ
ХЛАДИЛНА СГЛОБКА
ОБШИВКИ (от ламарина с
полиестерно покритие)
9002  
9006  
1015  
3016  
5010  
9007  
1018  
6016  
6005  
7015  
7030  
7031  
7035  
8017  
8004  
9010  
3020  
3003  
7023  
7040  
2003  
6021  
3000  
3011  

* Цветовете отговарят на класификацията пo RAL, като според медията, на която се изобразяват, може да се прояви доловима разлика в нюансите.

* Максимален срок за доставка на панелите – 15-18 дни

* Минималното количество за производство на определен тип, дебелина или цвят панели е 300 кв.м.

* За по-малки количества стандартният срок за доставка се променя индивидуално според конкретната поръчка.