Строителен техник

,Служител производство

,Касиер -счетоводител

,Инструктор езда

,Строителен техник

,