Фригопан ООД е създадена през 2001 г. Дейността си започва с монтаж на хладилни камери от топлоизолационни панели. По-късно фирмата стартира производство на хладилни врати и окомплектовъчни профили. Става вносител на топлоизолационни панели и ламарина от Камаридис – Гърция и на PVC санитарни профили от Италия.

aboutus_1

aboutus_2

aboutus_3

aboutus_4

Фригопан инвестира постоянно в разширяването на технологията и материалната база. Сега фирмата разполага с производствена и складова база на площ от 10,000 м2. Работи с машини и съоръжения, произведени по съвременни технологии и позволяващи най-добро качество и надеждност на произведените изделия, което е и основен приоритет на фирмата.

Декларация от ръководството

 

Спечелени европроекти

pdf Визуализация по проекта 89 KB

С финансовата подкрепа на ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 във „Фригопан“ ООД бе въведена EN ISO 14001:2004 – Система за управление на околната среда и бяха закупени и пуснати в експлоатация следните машини: